×
დაგავიწყდათ პაროლი?
×
Loading...

რეგიონი: ცენტრალური საქართველო - 37 ჭაბურღილი

ბორჯომის რაიონი, კურორტი ლიკანი, 1-ა
ბორჯომის რაიონი, კურორტი ლიკანი, 1-ა
გაიბურღა (წელი) 1953
სიღრმე (მ) 400
გეოლოგიური ინდექსი K₂
წყლის ტემპერატურა °C 36
დებიტი (მ3 / დღ) 1600
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,8
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 1,2
ბორჯომის რაიონი, კურორტი ლიკანი, სანატორიუმის ეზოში, 1-კ
ბორჯომის რაიონი, კურორტი ლიკანი, სანატორიუმის ეზოში, 1-კ
გაიბურღა (წელი) 1936
სიღრმე (მ) 335
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 35
დებიტი (მ3 / დღ) 500
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,2
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,3
ბორჯომის რაიონი, კურორტი ლიკანი, მდ. საკურის-ღელეს ხეობა, 2
ბორჯომის რაიონი, კურორტი ლიკანი, მდ. საკურის-ღელეს ხეობა, 2
გაიბურღა (წელი) 1956
სიღრმე (მ) 1161
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 39
დებიტი (მ3 / დღ) 580
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,4
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,6
ბორჯომის რაიონი, ლიკანის უბანი მდ. საყდრის-ღელეს ხეობა, 8
ბორჯომის რაიონი, ლიკანის უბანი მდ. საყდრის-ღელეს ხეობა, 8
გაიბურღა (წელი) 1956
სიღრმე (მ) 1034
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 33
დებიტი (მ3 / დღ) 363
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,1
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,2
ბორჯომის რაიონი, ლიკანის უბანი მდ, საყდრის-ღელეს ხეობა , 26
ბორჯომის რაიონი, ლიკანის უბანი მდ, საყდრის-ღელეს ხეობა , 26
გაიბურღა (წელი) 1953
სიღრმე (მ) 1385
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 33
დებიტი (მ3 / დღ) 1382
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,5
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,8