×
დაგავიწყდათ პაროლი?
×
Loading...

რეგიონი: ცენტრალური საქართველო - 37 ჭაბურღილი

ბორჯომის რაიონი, კურორტი ლიკანი, 5
ბორჯომის რაიონი, კურორტი ლიკანი, 5
გაიბურღა (წელი) 1953
სიღრმე (მ) 400
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 38
დებიტი (მ3 / დღ) 260
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,2
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,3
ბორჯომის რაიონი, მდ. ლიკანის ხეობა, 61
ბორჯომის რაიონი, მდ. ლიკანის ხეობა, 61
გაიბურღა (წელი) 1956
სიღრმე (მ) 1436
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 38
დებიტი (მ3 / დღ) 864
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,5
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,8
ბორჯომის რაიონი, ლიკანის უბანი, 59
ბორჯომის რაიონი, ლიკანის უბანი, 59
გაიბურღა (წელი) 1956
სიღრმე (მ) 700
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 38
დებიტი (მ3 / დღ) 864
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,5
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,8
ბორჯომის რაიონი, ვაშლოვანი-ყვიბისის უბანი, მდ. ყვიბისის-წყლის ხეობა, 47
ბორჯომის რაიონი, ვაშლოვანი-ყვიბისის უბანი, მდ. ყვიბისის-წყლის ხეობა, 47
გაიბურღა (წელი) 1959
სიღრმე (მ) 1350
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 39
დებიტი (მ3 / დღ) 2955
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 1,9
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 2,8
ბორჯომის რაიონი, ვაშლოვანი-ყვიბისის უბანი, სოფ. ყვიბისი, 70
ბორჯომის რაიონი, ვაშლოვანი-ყვიბისის უბანი, სოფ. ყვიბისი, 70
გაიბურღა (წელი) 1975
სიღრმე (მ) 1300
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 37
დებიტი (მ3 / დღ) 271
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,1
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,2