×
დაგავიწყდათ პაროლი?
×
Loading...

რეგიონი: ცენტრალური საქართველო - 37 ჭაბურღილი

ბორჯომის რაიონი, სოფ. ახალდაბა, 16
ბორჯომის რაიონი, სოფ. ახალდაბა, 16
გაიბურღა (წელი) 1955
სიღრმე (მ) 508
გეოლოგიური ინდექსი P₂²
წყლის ტემპერატურა °C 33
დებიტი (მ3 / დღ) 260
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,1
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,2
ბორჯომის რაიონი, სოფ. ახალდაბა, 55
ბორჯომის რაიონი, სოფ. ახალდაბა, 55
გაიბურღა (წელი) 1965
სიღრმე (მ) 1585
გეოლოგიური ინდექსი P₂²
წყლის ტემპერატურა °C 38
დებიტი (მ3 / დღ) 40
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,025
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,04
ბორჯომის რაიონი, სოფ. ახალდაბა, 77
ბორჯომის რაიონი, სოფ. ახალდაბა, 77
გაიბურღა (წელი) 1969
სიღრმე (მ) 1420
გეოლოგიური ინდექსი P₂²
წყლის ტემპერატურა °C 36
დებიტი (მ3 / დღ) 110
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,06
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,09
ბორჯომის რაიონი, სოფ. ახალდაბა,2
ბორჯომის რაიონი, სოფ. ახალდაბა,2
გაიბურღა (წელი) 1982
სიღრმე (მ) 2505
გეოლოგიური ინდექსი P₂²
წყლის ტემპერატურა °C 42
დებიტი (მ3 / დღ) 90
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,07
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,1
ხაშურის რაიონი, სოფ. მიწობი,2
ხაშურის რაიონი, სოფ. მიწობი,2
გაიბურღა (წელი) 1980
სიღრმე (მ) 1500
გეოლოგიური ინდექსი P₂²
წყლის ტემპერატურა °C 39
დებიტი (მ3 / დღ) 50
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,03
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,04