×
დაგავიწყდათ პაროლი?
×
Loading...

რეგიონი: ცენტრალური საქართველო - 37 ჭაბურღილი

ხაშურის რაინი, სოფ. მიწობი, 8
ხაშურის რაინი, სოფ. მიწობი, 8
გაიბურღა (წელი) 1990
სიღრმე (მ) 2310
გეოლოგიური ინდექსი P₂²
წყლის ტემპერატურა °C 45
დებიტი (მ3 / დღ) 173
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,2
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,3
ხაშურის რაინი, სოფ. წრომი, 7
ხაშურის რაინი, სოფ. წრომი, 7
გაიბურღა (წელი) 1990
სიღრმე (მ) 2600
გეოლოგიური ინდექსი P₂²
წყლის ტემპერატურა °C 45
დებიტი (მ3 / დღ) 112
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,1
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,2
ხაშურის რაინი, სოფ. იმერლიანთ კარი, 6
ხაშურის რაინი, სოფ. იმერლიანთ კარი, 6
გაიბურღა (წელი) 1987
სიღრმე (მ) 2500
გეოლოგიური ინდექსი K₂
წყლის ტემპერატურა °C 65
დებიტი (მ3 / დღ) 285
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,5
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,8
ქარელის რაიონი, სოფ. ახალსოფელი, 6
ქარელის რაიონი, სოფ. ახალსოფელი, 6
გაიბურღა (წელი) 1987
სიღრმე (მ) 2500
გეოლოგიური ინდექსი K₂
წყლის ტემპერატურა °C 55
დებიტი (მ3 / დღ) 112
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,2
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,3
ქარელის რაინოი, სოფ. აგარა, 3-ტ
ქარელის რაინოი, სოფ. აგარა, 3-ტ
გაიბურღა (წელი) 1984
სიღრმე (მ) 3520
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 82
დებიტი (მ3 / დღ) 260
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,7
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 1,1